cms-info

Декларация за поверителност

 

Този уебсайт (наричан по-долу "Уебсайт") е предоставен от Байер България ЕООД (по-нататък "нас" или "ние"). За допълнителна информация относно доставчика на Уебсайта, моля, вижте нашия импринт.

 

Работа с лични данни

Желаем да Ви предоставим информация за начина, по който боравим с личните Ви данни, когато използвате нашия Уебсайт. Освен ако не е посочено друго в следващите глави, правното основание за боравенето с Вашите лични данни произтича от факта, че такова боравене е необходимо, за да осигури функционалностите на Уебсайта, поискани от Вас (чл. 6, параграф 1, буква б) Общ регламент относно защитата на данните).

Използвайки нашия Уебсайт

Достъп до нашия Уебсайт

Когато влезете в нашия Уебсайт, Вашият браузър ще прехвърли определена информация на нашия уеб сървър. Това се прави по технически причини и се изисква, за да можем да Ви предоставим исканата информация. За да улесните достъпа си до Уебсайта, следната информация се събира, съхранява за кратко и се използва:

 • IP адрес
 • дата и час на достъп
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретен сайт)
 • Статус на достъп/HTTP код на състоянието
 • Прехвърлен обем данни
 • Уебсайт, изискващ достъп
 • Браузър, езикови настройки, версия на софтуерната операционна система на браузъра.

Освен това, за защита на нашите законни интереси, ние ще съхраняваме такава информация за ограничен период от време, за да можем да инициираме проследяване на лични данни в случай на неоторизиран достъп до нашите сървъри (чл. 6, параграф 1, буква е) Общ регламент относно защитата на данните).

 

Регистрация и вход

За да можете да използвате определени услуги на нашия Уебсайт, трябва първо да се регистрирате. В профила си можете да определите своите идентификационни данни за вход, необходими за влизане в личния Ви профил. За тази регистрация и последваща процедура по влизане, е необходима следната информация за Вас:

 • Данни за контакт (имейл адрес и телефонен номер)
 • Потребителско име и парола
 • Име и фамилия
 • Лог файл за вашите влизания в профила вкл. времеви индикатор

Обработваме тези лични данни, за да Ви предоставим достъп до услугите на нашия Уебсайт. Те се изтриват, в случай че деактивирате потребителския си акаунт.

Настройка на бисквитките

Какво представляват бисквитките?

Този Уебсайт използва така наречените "бисквитки". Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на устройството чрез Вашия браузър. Те съхраняват определена информация (например предпочитания от Вас език или настройки на сайта), която Вашият браузър може (в зависимост от продължителността на бисквитката) да ни предаде при следващото Ви посещение на нашия Уебсайт.

Какви бисквитки използваме?

Разграничаваме две категории бисквитки: (1) функционални бисквитки, без които функционалността на нашия Уебсайт би била ограничена, и (2) бисквитки по избор, използвани за анализ на уебсайта и маркетингови цели.

Функционални бисквитки

 

Срок

Цел и съдържание

PHPSESSID

1 час

PHP идентификатор за съхранение на данни, определен при използване на PHP session() метод

WHGACE

1 ден

Заредете балансираща бисквитка, за да гарантирате правилното поведение на уебсайта

WHGCOOKIECONSENT

6 месеца

Запомня решението за ползване на Бисквитките по избор. Запазва решението Ви по приемане или отказ от използване на Бисквитките по избор. В тази Бисквитка не се събират лични данни.

Youtube

 

Ние интегрираме видео-клипове от нашите YouTube канали, като използваме режима на засилена защита на личните данни на YouTube. Този режим може да постави бисквитки на компютъра Ви, след като кликнете видео- плейъра на YouTube, но YouTube не съхранява информация от бисквитките, даваща възможност за персонална идентификация, за гледане на интегрирани видео-клипове, при използване на режима на засилена защита на личните данни. Прочетете повече на информационната страница за интегриране на видео-клипове на YouTube.

__zlcmid

12 месеца

Запис на ID на посетителя за автентикация на Zendesk Chat уиджет

 

Бисквитки по избор

Този уебсайт не използва бисквитки по избор.

Външни услуги или съдържание на нашия Уебсайт

Включваме услуги на трети страни и/или съдържание на нашия Уебсайт. Когато използвате услуги на трети страни или когато се показва съдържание от трети страни, комуникационните данни се обменят между Вас и съответния доставчик по технически причини.

Съответният доставчик на услугите или съдържанието може също така да обработва Вашите лични данни за собствени допълнителни цели. Доколкото ни е известно, ние сме конфигурирали услугите и съдържанието на доставчици, за които е известно, че обработват лични данни за собствени цели по такъв начин, че или всяка комуникация за други цели, освен да представят услугите или съдържанието си на нашия Уебсайт, да бъде блокирана, или комуникацията да се осъществява само след като сте избрали активно да използвате съответната услуга. Тъй като обаче нямаме контрол върху личните данни, събирани и обработвани от трети страни, ние не сме в състояние да предоставим обвързваща информация по отношение на обхвата и целта на такова обработване на Вашите лични данни.

За допълнителна информация по отношение на обхвата и целта на такова обработване на Вашите лични данни, моля, запознайте се с декларациите за поверителност на доставчиците, чиито услуги и/или съдържание включваме и които са отговорни за защитата на Вашите лични данни в този контекст:

Използване на формуляри за контакт

Можете да се свържете с нас директно чрез формулярите за контакт и чат, налични на нашия Уебсайт. По-специално, можете да ни предоставите следната информация:

 • Име и фамилия
 • Данни за контакт (имейл адрес или телефонен номер)
 • Съобщение

Обработваме информация, предоставена от Вас чрез формуляри за контакт, изключително за обработването на Вашата конкретна заявка. Изтриваме тази информация веднага след като вече не е необходима, за да обработим или проследим Вашата заявка.

 

Предаване на лични данни на трети страни

Обработване по възлагане

За обработването на Вашите лични данни до известна степен ще използваме специализирани доставчици на услуги, които обработват Вашите данни от наше име (например, ИТ поддръжка или  услуги, свързани със съхранението на данните в облак).

Такива доставчици на услуги са внимателно подбрани и подлежат на редовен контрол от наша страна. Въз основа на съответните споразумения за обработка на лични данни, те обработват лични данни само съгласно нашите инструкции.

Партньори

Възможно е да споделим Вашите лични данни с нашите партньори от групата Bayer, когато това е необходимо за описаните по-горе цели.

Държавни органи и  институции

Възможно е да споделим Вашите лични данни с правоприлагащи органи или други органи и държавни институции, когато това се изисква по закон или е необходимо за описаните по-горе цели.

Външни адвокати

За да подкрепяме правни решения и да предявяваме, или да се защитаваме срещу правни претенции, може да споделяме Вашите лични данни с външни адвокати.

Потенциални купувачи в контекста на сливания и придобивания

Може да споделяме Вашите лични данни с потенциален купувач в случай на придобиване, сливане или друг вид корпоративен преход, или прехвърляне на активи, включващо промяна на собствеността или контрола по отношение на нас или на нашите услуги.

 

Информация относно Вашите права

В съответствие с приложимите закони за защита на личните данни по принцип имате следните права:

 • право на информация за Вашите лични данни, съхранявани от нас;
 • право да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
 • право на възражение срещу обработване по причини, свързани с нашия легитимен интерес, обществен интерес или профилиране, освен ако не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни, оправдани причини, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че такова обработване се извършва за целите на предявяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните;
 • право да подадете жалба до орган за защита на данните;
 • можете по всяко време за в бъдеще да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни.

За допълнителна информация, моля, вижте горните глави, в които се описва обработката на лични данни въз основа на вашето съгласие. Ако желаете да упражните правата си, подайте своята молба, като използвате формуляра за контакт, или се обърнете към нашата корпоративна служба по защита на данните (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy). Можете да намерите данни за контакт по-долу.

Контакти

За всички въпроси, които може да имате по отношение на поверителността на данни, моля, отправете заявката си към нашата форма за контакт или се свържете с нашието Длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес:

Data Privacy Officer
Байер България ЕООД
бул. Цариградско шосе № 115М, сграда D,

гр. София, п.к. 1784

data.protection.bg@bayer.com

 

Изменение на Декларацията за поверителност

Можем да актуализираме настоящата Декларация за поверителност . Актуализациите на Декларацията за поверителност ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Всички изменения влизат в сила след публикуването им на уебсайта. Затова ви препоръчваме да посещавате редовно сайта, за да сте информирани за възможни актуализации.

Последна актуализация: 14.06.2024

 

ПРИ ВЪПРОСИ

или нужда от помощ с регистрацията обадете се на:

0700 11 263